POLISH UNION OF PROPERTY OWNERS

„Najwyższym organem Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości jest Ogólne Zebranie Delegatów wyłanianych przez organizacje członkowskie według klucza: 1 delegat na 500 członków. Ogólne Zebranie powołuje na 4 letnią kadencje Prezydenta P.U.W.N., a następnie wybiera pozostałych członków Zarządu Głównego oraz Komisję Rewizyjną”

About

Polska Unia Właścicieli Nieruchomości powstała w 1991r. Na fali przemian w naszym kraju. Już w 1992r przystąpiliśmy do Międzynarodowej Unii Właścicieli Nieruchomości , której polska przedwojenna organizacja właścicieli była w 1923r. współzałożycielem. Członkami PUWN są na zasadach dobrowolności Stowarzyszenia i Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości z różnych miast w Polsce.

PUWN reprezentuje szeroko pojęte interesy właścicieli różnego rodzaju nieruchomości , zarówno duże domy czynszowe jak i pojedyncze lokale jak i grunty. Opiniujemy projekty ustaw, organizujemy szkolenia dla naszych członków ze zmieniających się ciągle przepisów gdyż nasze organizacje członkowskie często zarządzają nieruchomościami oraz skupiają osoby fizyczne, które same administrują swoimi dobrami.

Polska Unia Właścicieli Nieruchomości

  •   tel. 22 629 69 67
  •   fax. 22 628 37 75
  •   Al.Szucha 16/5, 00-582 Warszawa
  •   puwn.biuro@o2.pl

Authorities

Barbara Grzybowska-Kabańska

Barbara Grzybowska-Kabańska

Prezydent

Od 1985 r. członek Zarządu, a od 1989 r. V-ce Prezes Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Warszawie. Od 1991 r. Sekretarz Generalny, a od 1999 do 2014 r. Wiceprezydent PUWN. Członek Komitetu Wykonawczego UIPI.

Józef Surman

Józef Surman

Wiceprezydent

Od 1991 r. Prezes Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Toruniu. W Zarządzie Głównym Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości od 2000r. Trzy kadencje był radnym miasta Torunia w latach 1994-2006. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Toruniu

Witold Krusz

Witold Krusz

Wiceprezydent

Współzałożyciel SWN w Łodzi. Obecnie wiceprezes. Od 1994 r. członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej PUWN.

Tomasz Wilde

Tomasz Wilde

Sekretarz Generalny

Prezes Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Konstancinie.

Andrzej Karaszewski

Andrzej Karaszewski

Skarbnik

Prezes Zarządu Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Grudziądzu. W Zarządzie Głównym Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości od 2008r.

Jan Dereszowski

Jan Dereszowski

Członek Zarządu Głównego

Od 1990 r. Prezes Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Krakowie.W Zarządzie Głównym Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości od 2003r

Grażyna Dudzik

Grażyna Dudzik

Członek Zarządu Głównego

Prezes Zarządu Lokalnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Częstochowie

Członek Zarządu Głównego

Członek Zarządu Głównego

Członek Zarządu Głównego

od 1.X.1994 - administrator Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Siedlcach od 26.I.1996 - Kierownik biura Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Siedlcach od 8.V.2005 - 27.IX.2009 - V-ce Prezes Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Siedlcach od 27.IX.2009 do chwili obecnej Prezes Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Siedlcach.

Komisja

Adam Regner

Członek komisji

Prezes Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Piasecznie.

Janina Kałużna

Członek komisji

Wiceprezes Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Siedlcach.

Marek Dziembała

Członek komisji

Sekretarz, członek prezydium Zarządu Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicach.

Members

Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości

Al.Szucha 16/5
00-582 Warszawa
tel. 22/629-69-67, fax. 22/628-37-75
http://www.zwn.waw.pl
Prezes - Pani
Barbara Grzybowska-Kabańska

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

ul. Sienkiewicza 15
08-110 Siedlce
tel. 25/632-28-88
e-mail: zwizd-siedlce@wp.pl
Prezes - Pan Antoni Cimochowicz

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości

ul. Legionów Nr. 9
86-300 Grudziądz
tel.56/642-06-83, 56/642-10-31
e-mail: lzwn@wp.pl
Prezes Zarządu - Pan
Andrzej Karaszewski

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

ul. Mostowa 11
87-100 Toruń
tel. 56/622-31-02
e-mail: biuro.zwizd@zrzeszenie-torun.pl
Prezes Zarządu - Pan
Wiesław Mancewicz

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

Ul. Pomorska 66
85-051 Bydgoszcz
tel. 52/322-10-68, 52/322-11-18
e-mail: zwizd@logonet.com.pl
Prezes Zarządu - Pan
Adam Szymandera

Bydgoskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości

Ul. Warmińskiego 23/1
85-054 Bydgoszcz
Adres do korespondencji: Urząd Pocztowy
Bydgoszcz 1 skr.poczt. 262
tel.kom. 602-722-593
Przewodniczący - Pan Janusz Nowak

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Łodzi

ul.Sienkiewicza 33 lok.18
90-114 Łódź
tel.42/630-40-80, http://www.kamienica.pl
Przewodniczący - Pan
Andrzej Rozenkowski

Nieruchomości -Wysocka Spółka z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 93
93-202 Łódź
tel.42/642-98-81, fax. 42/643-54-66,
http://nieruchomosci-wysocka.pl
Prezes - Pani Halina Wysocka

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

Ul. Świętego Mikołaja 17
80-100 Inowrocław
tel.52/357-22-95,
e-mail: zwizd@interia.pl
Prezes - Pan Włodzimierz Paczkowski

Częstochowskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości

Ul. Kopernika 21
42-200 Częstochowa
tel. 34/324-22-59,
e-mail: lzwn@gmail.com
Prezes - Pani Grażyna Dudzik

Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości

ul. Wrocławska 37A
30-011 Kraków
tel.12/633-20-55 w.60, fax.12/634-54-48
http:/www.zwn.com.pl
Prezes Jan Dereszowski

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

Plac Wolności 9
40-009 Katowice
tel. 32/528-93-92
e-mail: poczta@zwizd.com
http://www.zwizd.com
Prezes - Pan Paweł Pietrecki

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości

ul. Kościuszki 36 m 1
05-500 Piaseczno
tel. 0-22/756-85-73
e-mail: adreg@poczta.onet.pl
Prezes - Pan Adam Regner

Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości

ul. 25-go Czerwca 20
26-600 Radom
tel. 48/362-50-27
e-mail: zwizd.radom@gmail.com
http://www.zwizd.radom.pl
Prezes-Pani
Teresa Piątkowska-Buczek

Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości

ul. Grottgera 20
35-005 Rzeszów
tel. 17/852-57-90, 17/853-38-93
fax.17/852-57-89
e-mail. zwn.rzeszow@op.pl
Prezes -Pan Maciej Gierlicki

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

ul. Dęblińska 13
41-200 Sosnowiec
tel.32/266-13-71
Prezes - Pani Grażyna Kołodziej